Barometer Personeelsbeleid

Welkom bij de Barometer personeelsbeleid. Deze barometer heeft als doel u inzicht te geven in de stand van zaken van uw personeelsbeleid. Het resultaat geeft een overzicht van de huidige stand van zaken en de te ontwikkelen punten.

Bekijk voorbeeldGebruikersnaam: demo / Wachtwoord: demo

De uitkomsten van deze test kunnen gebruikt worden als richtlijn voor de ontwikkeling van een eigentijds personeelsbeleid. Onze overtuiging is dat een eigentijds, op de onderneming afgestemd personeelsbeleid, mede bepalend is voor het succes van uw onderneming. Deze test is bedoeld voor werkgevers en niet voor werknemers.